Lekende læring

VITENSENTER NORDLAND ER ET OPPLEVELSES- OG LÆRINGSSENTER FOR BARN OG UNGE.

Tilbud til ungdomstrinn

Micro:bit 1

Vi eksperimenterer og lærer grunnleggende programmering med micro:bit og robotbilen bit:bot.

Kodekraft – et gratis digitalt undervisningsopplegg i programmering for elever på 9. -10. trinn

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Programmering for de som har hatt Micro:bit 1

Vi utforsker og tar i bruk ulike sensorer på micro:bit.

Bli med på et rusforebyggende opplegg om alkohol, narkotika og trygghet på nett!

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.