Tilbud til Ungdomstrinn

Lekende læring

Micro:bit 1

Vi eksperimenterer og lærer grunnleggende programmering med micro:bit og robotbilen bit:bot.

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering med micro:bit for de som har hatt micro:bit 1. Vi utforsker og tar i bruk ulike sensorer på micro:bit.

Krimlab

Bli med på et rusforebyggende opplegg om alkohol, narkotika og trygghet på nett!

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.