Tilbud til Videregående

Lekende læring

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Mikroplast

Elevene skal i dette opplegget følge plast fra makro til mikro, kartlegge kilder til mikroplast, og undersøke og analysere prøver med filtersystemer og fluoriserende lys.

Sirkulasjonssystemet

Elevene skal i dette opplegget bli nærmere kjent med sirkulasjonssystemet gjennom praktiske oppgaver. Opplegget avsluttes med dissekering av hjerte og samtaler rundt livsstil og helse.

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.