Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Målgruppe: 10.trinn og VGS
Tema:  Fysikk/Astronomi
Varighet: ca. 90 min
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Læreplanmål:

Etter 10.trinn (fra 2021)
«bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger»

«bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser»

VG1 – VG3 (påbygging)
«utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper»

Forarbeid
Det er nyttig for oss om dere kan repetere atomets og periodesystemets oppbygging

 

Kontaktperson:

Jørgen Eivik Pedersen: [email protected]

 

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Kodekraft

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Krimlab på Vitensenteret

Krimlab

Bli med på et rusforebyggende opplegg om alkohol, narkotika og trygghet på nett!

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.