LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? Ta med klassen på Vitensenteret og la elevene få utfolde seg med lyd til video.

  • Antall: Inntil 30 elever
  • Varighet: ca. 105 min.
  • Tidspunkt: På forespørsel og ledig kapasitet ibookingkalender
  • Målgruppe: 7. – 9.trinn
  • Fagområder: Musikk, Kunst og håndverk, Naturfag

 

Hva skjer i dette læringstilbudet?

I samarbeid med Equinor Morgendagens helter, inviterer vi klasser på 7.-9. trinn til et helt nytt tilbud våren og høsten 2023.

Klassen din kan bli med og skape magi mellom lyd og bilder når dere får muligheten til å programmere musikk til filmklipp i koderommet på Vitensenteret.

Ved bruk av musikkverktøyet Soundtrap vil elevene kunne lage komposisjoner for å lydsette et filmklipp. Med nærmest frie tøyler til verktøyene vil elevene få jobbet kreativt, samarbeide, programmere og presentere for hverandre.

Om du er lærer og har noen spørsmål om LydLab, tar du kontakt med Jørgen:

Bestill Lydlab

 

Tilknytning til læreplan

5.-7. trinn
Musikk: kompetansemål
– Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
– Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk.

Naturfag: kompetansemål
Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

8.-10. trinn
Kunst og håndverk: kompetansemål 
Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Musikk: kompetansemål 
– Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
– Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
– Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Samarbeid

Tilbudet er utviklet av VilVite i samarbeid med Equinor Morgendagens helter.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får tegne sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Kreativ programmering

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.