LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? Ta med klassen på Vitensenteret og la elevene få utfolde seg med lyd til video.

  • Antall: Inntil 25 elever
  • Varighet: ca. 105 min.
  • Tidspunkt: På forespørsel og ledig kapasitet ibookingkalender
  • Målgruppe: 7. – 9.trinn
  • Fagområder: Musikk, Kunst og håndverk, Naturfag

Bestill Lydlab

 

Hva skjer i dette læringstilbudet?

I samarbeid med Equinor Morgendagens helter, inviterer vi klasser på 7.-9. trinn til et helt nytt tilbud.

Klassen din kan bli med og skape magi mellom lyd og bilder når dere får muligheten til å programmere musikk til filmklipp i koderommet på Vitensenteret.

Ved bruk av musikkverktøyet Soundtrap vil elevene kunne lage komposisjoner for å lydsette et filmklipp. Med nærmest frie tøyler til verktøyene vil elevene få jobbet kreativt, samarbeide, programmere og presentere for hverandre.

Om du er lærer og har noen spørsmål om LydLab, tar du kontakt med Jørgen:

Tilknytning til læreplan

5.-7. trinn
Musikk: kompetansemål
– Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
– Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk.

Naturfag: kompetansemål
Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

8.-10. trinn
Kunst og håndverk: kompetansemål 
Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Musikk: kompetansemål 
– Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
– Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
– Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Samarbeid

Tilbudet er utviklet av VilVite i samarbeid med Equinor Morgendagens helter.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.