Karbonfangst

Oppdag karbonfangst på 10. trinn! Utforsk CO2- og pH-måling samt enkel kjemi. Praktisk læring som fremmer kritisk tenkning om klima og bærekraft.

Antall: 25
Varighet: ca. 90 min.
Tidspunkt: På forespørsel
Målgruppe: 10.trinn
Fagområder: Naturfag, Samfunnsfag, utdanningsvalg

Hva skjer:

Velkommen til vårt karbonfangst-opplegg skreddersydd for 10. trinn! Gjennom praktisk erfaring med CO2-måling, pH-måling og grunnleggende kjemi, inviterer vi elevene til å utforske karbonfangstens verden. Dette opplegget gir en hands-on tilnærming til viktige miljøkonsepter. Elevene vil lære hvordan CO2 påvirker pH-nivåer og grunnleggende kjemiske reaksjoner knyttet til karbonfangst. Med praktiske verktøy i hånden oppfordres elevene til å tenke kritisk rundt klimautfordringer og mulige løsninger. Bli med oss og oppdag de spennende aspektene ved bærekraftig vitenskap!

Tilknytning til læreplanen:

Naturfag

  • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Samfunnsfag

  • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påverkar hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn

Utdanningsvalg

  • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter

Kontaktpersoner:

Jørgen Eivik Pedersen: [email protected]

Kristoffer Flatås: [email protected]

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Kodekraft

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen