Om Vitensenter Nordland

OM OSS

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 13 regionale vitensentre i Norge og tilbyr en spennende måte å lære om matematikk, naturvitenskap og teknologi på. Sentrene er designet for å være interaktive og opplevelsesrike, slik at besøkende kan lære gjennom eksperimentering.

Hovedtema

På Vitensenter Nordland fokuseres det på tre hovedområder:

  1. Nordlands naturressurser: Utforsking av lokale ressurser og deres anvendelser.
  2. Teknologi: Innføring i ulike teknologier og deres funksjoner.
  3. Digitalisering: Forståelse for digital teknologi og dens innvirkning på samfunnet.

Aktiviteter og Utstillinger

Vitensenteret tilbyr en rekke interaktive utstillinger og pedagogiske opplegg som er valgt ut basert på hovedtemaene. Disse utstillingene lar besøkende eksperimentere selv, noe som gjør læringen både morsom og engasjerende.

Eksempler på hva du kan oppleve inkluderer:

  • Interaktive installasjoner som viser hvordan naturfenomener fungerer.
  • Pedagogiske programmer som støtter skoleundervisningen i matematikk og naturfag.
  • Workshops og aktiviteter som inspirerer til videre læring og utforskning.

Målgruppe og Formål

Vitensenter Nordland retter seg mot barn, ungdom og allmennheten i Nordland. Målet er å:

  • Øke kompetansen innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.
  • Bidra til rekruttering til realfaglige studier og yrker.
  • Stimulere til verdiskaping gjennom økt kunnskap og forståelse.

Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av all aktivitet ved Vitensenter Nordland. Klima og miljø er sentrale temaer, og senteret er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Dette betyr at bærekraftige praksiser er innarbeidet i alle deler av organisasjonen. Økonomisk bærekraft sikres gjennom langsiktige avtaler med offentlig sektor, flerårige samarbeidsavtaler med næringslivet, og et mangfold av tilbud til skolesektor, fritidspublikum og bedriftsmarkedet.

Senteret jobber også for sosial bærekraft ved å tilby gratis fritidstilbud til barn og familier med lav kjøpekraft og gjennom prosjekter som bidrar til redusert utenforskap og inkludering. Dette inkluderer tilrettelagte prosjektarbeid for unge som kan prøve ut sine evner i et inkluderende arbeidsliv​​.

Ved å besøke Vitensenter Nordland får besøkende en praktisk og opplevelsesrik innføring i viktige realfag, noe som kan bidra til en sterkere interesse og bedre forståelse for disse fagene. Det er et viktig bidrag til den nasjonale satsingen på økt realfagskompetanse.

Andre vitensentre i Norge

MER INFORMASJON HOS VITENSENTERFORENINGEN

Vitensenterforeningen er en forening for de regionale vitensentrene i Norge. Foreningen jobber for å fremme kunnskapen om hva vitensentre er og hvorfor vi trenger dem.

Foreningen er også et organ for samarbeid mellom de regionale vitensentrene og arrangerer både administrative møter og faglige seminarer.

De samarbeider om å gjøre realfag og teknologi forståelig for alle. Les mer om dette her:  https://www.vitensenter.no/

 

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.
GDPR

Personvern

Denne personvernerklæringen skal belyse hvordan Vitensenter Nordland behandler dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bestiller tjenester hos oss.
Samarbeidspartnere med Vitensenteret

Samarbeidspartnere

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre.

Årsrapporter, eiere, styret og vedtekter

Oversikt over hvem som er eiere, sitter i styret og vedtektene for Vitensenter Nordland.