Om oss

Om Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 13 regionale vitensentre i Norge.

Vitensentrene er populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Hovedtema på Vitensenter Nordland er Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene. I god dialog med de øvrige vitensentrene etableres det et vitensenter som skal være unikt.

Gjennom Vitensenter Nordland vil barn, ungdom og allmenheten i Nordland ta del i en nasjonal satsing på innen matematikk, naturvitenskap og teknologi som skjer via vitensentrene i Norge. Vitensenteret blir et fantastisk lærings- og opplevelsestilbud som vil kunne bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping.

Hos oss vil du finne mange installasjoner hvor vi viser hvordan fenomener fungerer i praksis. Utstillingene er interaktive, så du kan røre og gjøre, ikke bare se.

Andre Vitensenter i Norge

Mer informasjon hos Vitensenterforeningen

Vitensenterforeningen er en forening for de regionale vitensentrene i Norge. Foreningen jobber for å fremme kunnskapen om hva vitensentre er og hvorfor vi trenger dem.

Foreningen er også et organ for samarbeid mellom de regionale vitensentrene og arrangerer både administrative møter og faglige seminarer.

De samarbeider om å gjøre realfag og teknologi forståelig for alle. Les mer om dette her:  https://www.vitensenter.no/

 

Ansatte Vitensenter Nordland

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.

Personvern

Denne personvernerklæringen skal belyse hvordan Vitensenter Nordland behandler dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bestiller tjenester hos oss.

Støttespillere

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre.

Eiere, styret og vedtekter

Her finner du oversikt over eiere, hvem sitter i styret og våre vedtekter.