Problemløsning i matematikk

Oppdag ulike strategier for å løse ulike oppgaver i matematikk! Praktisk læring som fremmer motivasjon og mestringsfølelse og selvtillit i faget.

Antall: 25
Varighet: ca. 90 min.
Tidspunkt: På forespørsel
Målgruppe: 10.trinn, vg1, 1 P-Y og 1P
Fagområder: Matematikk

Hva skjer:

Dette opplegget er laget med tanke på elever med kunnskapshull i overgangen mellom 10. klasse og VG1.
Kurset er utviklet for å tette hull fra ungdomsskolen og kursene kommer til å være basert på læreplanmål fra både ungdomsskolen og videregående skole, 1 P og 1 P-Y. Målet er at dette opplegget  skal gi elevene økt motivasjon, mestringsfølelse og selvtillit i faget. Dette er et tilbud til de som strever med matematikkfaget generelt.

 

Tilknytning til læreplanen:

Kompetansemål i Matematikk etter 10. trinn:

  • lage, løyse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjonar
  • brukefunksjonar i modellering og argumentere for framgangsmåtar og resultat

Utforsking i matematikk handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane. Problemløysing i matematikk handlar om at elevane utviklar ein metode for å løyse eit problem dei ikkje kjenner frå før. Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem og inneber å bryte ned eit problem i delproblem som kan løysast systematisk. Vidare inneber det å vurdere om delproblema best kan løysast med eller utan digitale verktøy. Problemløysing handlar òg om å analysere og forme om kjende og ukjende problem, løyse dei og vurdere om løysingane er gyldige.

Kjerneelement matematikk P og P-Y:

Utforsking i matematikk P handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane. Problemløysing i matematikk P handlar om at elevane utviklar ein metode for å løyse eit problem dei ikkje kjenner frå før. Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem og inneber å bryte ned eit problem i delproblem som kan løysast systematisk. Vidare inneber det å vurdere om delproblema best kan løysast med eller utan digitale verktøy. Problemløysing handlar òg om å analysere og forme om kjende og ukjende problem, løyse dei og vurdere om løysingane er gyldige.

Kontaktpersoner:

Kristoffer Flatås: [email protected]

Jørgen Eivik Pedersen: [email protected]

 

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Kodekraft

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen