Problemløsning i matematikk

Oppdag ulike strategier for å løse ulike oppgaver i matematikk! Praktisk læring som fremmer motivasjon og mestringsfølelse og selvtillit i faget.

Antall: 25
Varighet: ca. 90 min.
Tidspunkt: På forespørsel
Målgruppe: 10.trinn, vg1, 1 P-Y og 1P
Fagområder: Matematikk

Hva skjer:

Dette opplegget er laget med tanke på elever med kunnskapshull i overgangen mellom 10. klasse og VG1.
Kurset er basert på læreplanmål fra både ungdomsskolen og videregående skole, 1 P og 1 P-Y. Målet er at dette opplegget  skal gi elevene økt motivasjon, mestringsfølelse og selvtillit i faget. Dette er et tilbud til de som strever med matematikkfaget generelt.

 

Tilknytning til læreplanen:

Kompetansemål i Matematikk etter 10. trinn:

  • Lage, løse og forklare likningssett knyttet til praktiske situasjoner.
  • Bruke funksjoner i modellering og argumentere for fremgangsmåter og resultater.

Utforsking i matematikk handler om at elevene søker etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg frem til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsning i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og fremgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsning handler også om å analysere og forme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.

Kjerneelement matematikk P og P-Y:

Utforsking i matematikk P handler om at elevene søker etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg frem til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsning i matematikk P handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og fremgangsmåter for å løse problemet og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsning handler også om å analysere og forme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.

Kontaktpersoner:

Kristoffer Flatås: [email protected]

Jørgen Eivik Pedersen: [email protected]

 

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Kodekraft

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen