Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Tema: Programmering
Årstrinn: 5.-7. klasse, 8.-10.klasse
Varighet: 2 timer
Antall elever: Maksantall 30

Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Micro:bit 2 er motiverende og relevant læring for de som har hatt Superbit.  Elevene får utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen. De skal bruke micro:bit  til å fjernstyre en bit:bot. Økten avsluttes med en “battle” der elevene skal konkurrerer mot hverandre.

Tilknytning til læreplaner

Matematikk:
5.trinn: Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer.

6.trinn: Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.

8.trinn: utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

9.trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

10.trinn: Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering.

 

Naturfag:
Etter 7.trinn:

– Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

Etter 10.trinn:

– utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker.

– bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.

 

Kunst og håndverk:

Etter 7.trinn: Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Forarbeid: Elevene bør ha kjennskap til en del begreper knyttet til programmering: https://www.vitensenter.no/superbit/begrepsforklaringer/

Etterarbeid: Pimp opp bit:botten og lag ei hinderløype som bilen skal igjennom. Hvem greier å komme seg raskest gjennom løypa?

 

 

Kontaktskjema - skole og barnhage

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.
Fordypning i formidlingsopplegget Lydlab

LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? Ta med klassen på Vitensenteret og la elevene få utfolde seg med lyd til video.