Micro:bit 2

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Tema: Programmering
Årstrinn: 5.-7. klasse, 8.-10.klasse
Varighet: 2 timer
Antall elever: Maksantall 30

Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Micro:bit 2 er motiverende og relevant læring for de som har hatt Superbit.  Elevene får utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen. De skal bruke micro:bit  til å fjernstyre en bit:bot. Økten avsluttes med en “battle” der elevene skal konkurrerer mot hverandre.

Tilknytning til læreplaner

Matematikk:
5.trinn: Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer.

6.trinn: Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.

8.trinn: utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

9.trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

10.trinn: Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering.

 

Naturfag:
Etter 7.trinn:

– Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

Etter 10.trinn:

– utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker.

– bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.

 

Kunst og håndverk:

Etter 7.trinn: Bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Forarbeid: Elevene bør ha kjennskap til en del begreper knyttet til programmering: https://www.vitensenter.no/superbit/begrepsforklaringer/

Etterarbeid: Pimp opp bit:botten og lag ei hinderløype som bilen skal igjennom. Hvem greier å komme seg raskest gjennom løypa?

 

 

Kontaktskjema - skole og barnhage

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får tegne sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.
Kreativ programmering

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.