Samarbeidspartnere

Gode samarbeidspartnere og sponsorer bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse, slik at Vitensenter Nordland kan løse sitt samfunnsoppdrag.

De viser sitt samfunnsengasjement gjennom å være med og bidra til et godt tilbud for barn og unge, skoler og familier – et tilbud som bidrar til å sikre samfunnet framtidig kompetanse og rekruttering.

Takk for at dere investerer i framtiden!

 

Innovasjonsmester (GULL PARTNER)

Passer for de som ønsker å ta et regionalt ansvar i vitensentrenes nasjonale satsing innen naturvitenskap, teknologi og matematikk. Avtalen vil øke innsatsen rettet mot innovasjon og realfag og gi en positiv innvirkning på skolene og samfunnet. Utvikling og implementering av realfagsrelaterte initiativer arbeides frem i et samarbeide mellom vitensenteret og partneren.

VITENINVESTOR

Bidrar med et større engangsbeløp. Passer for de som ønsker å ta et regionalt ansvar i vitensentrenes nasjonale satsing innen naturvitenskap, teknologi og matematikk. Dette er en mulighet for et langsiktig faglig og økonomisk samarbeid med et betydelig tilbud til samfunnet og til realfagsatsningen.

VITENSKAPSPIONÉR (SØLV PARTNER)

Bidrar med et engangsbeløp og er egnet for de som ønsker økt synlighet og engasjement gjennom utstillings- og formidlingsaktiviteter. Dette bidrar til realiseringen av nye mindre installasjoner på Vitensenteret og/eller pilotering av formidlingsopplegg.

REALFAGSENTUSIAST (BRONSEPARTNER)

Passende for  de  som ønsker å støtte realfagsutdanning og Vitensenterets formidlingsarbeid.

Vi takker våre gode støttespillere for realisering av Vitensenter Nordland 2019 - 2021

Disse organisasjonene har bidratt midler til forprosjekt, utvikling, kompetanse og støtte til utstilling i realiseringen av vitensenteret fra 2019 - 2021.

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.
Barn som leker med den interaktive sanseveggen i lekeuniverset

Om Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 13 regionale vitensentre i Norge.
GDPR

Personvern

Denne personvernerklæringen skal belyse hvordan Vitensenter Nordland behandler dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bestiller tjenester hos oss.

Årsrapporter, eiere, styret og vedtekter

Oversikt over hvem som er eiere, sitter i styret og vedtektene for Vitensenter Nordland.

Årsrapporter, eiere, styret og vedtekter

Oversikt over hvem som er eiere, sitter i styret og vedtektene for Vitensenter Nordland.