Årsrapporter, eiere, styret og vedtekter

ÅRSRAPPORTER

Årsrapport 2023 Vitensenter Nordland

Årsrapport 2023 Vitensenter Nordland

EIERE (Andel av eierskap i prosent)

STYRET I VITENSENTER NORDLAND

Styreleder: Torbjørn Aag

Styremedlem: Eva Monica Hestvik

Styremedlem: Thomas Andreassen

Styremedlem: Morten Einar Edvardsen

Styremedlem: Lillian Nærem

Styremedlem: Kristin Gullesen

Varamedlem: Therese Einmo Jürgensen

Varemedlem: Roger Lund

VEDTEKTER VITENSENTER NORDLAND AS

§ 1. Selskapets foretaksnavn

Selskapets navn er Vitensenter Nordland AS

§ 2. Forretningsadresse
Selskapet skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

§ 3. Selskapets virksomhet

Formålet med virksomheten er å drifte Vitensenter Nordland AS som et opplevelses- og læringssenter innen teknologi, naturvitenskap og matematikk spesielt rettet mot barn og ungdom. Herunder samarbeid med andre selskap og foretak med lignende virksomheter. Vitensenteret skal også medvirke til forskning og utdanning innen det interaktive formidlingsfelt.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene

§ 4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 3 750 000, fordelt på 3 750 aksjer pålydende NOK 1 000,-

§ 5. Styret

Vitensenter Nordland AS ledes av et styre på 4-6 personer med 2 vararepresentanter. Styret og styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styreleder og daglig leder i fellesskap har selskapets signatur

§ 6. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret

§ 7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Hver aksje gir en stemme.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være sendt til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8. Anvendelse av overskudd

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

Etter aksjelovens §2-2(2) skal en ved selskapets oppløsning tildele overskudd og formue til undervisningsformål i Nordland.

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.
Barn som leker med den interaktive sanseveggen i lekeuniverset

Om Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 13 regionale vitensentre i Norge.
GDPR

Personvern

Denne personvernerklæringen skal belyse hvordan Vitensenter Nordland behandler dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bestiller tjenester hos oss.
Samarbeidspartnere med Vitensenteret

Samarbeidspartnere

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre.