Eiere, styret og vedtekter

Her finner du oversikt over eiere, hvem sitter i styret og våre vedtekter.

EIERE AV VITENSENTER NORDLAND

Navn                                                                         

Mo Industripark eier 25,00 %

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland eier 25,00%

Sparebank 1 Helgeland eier 7,50 %

Mobo Helgeland

MOBO Helgeland BBL eier 3,75 %

Kvarøy Fiskeoppdrett AS eier 2,50 %

Celsa Armeringsstål eier 2,50 %

Zar Eiendom eier 2,50 %

Helgeland Avfallsforedling IKS eier 2,50%

Øijord & Aanes eier 2,50 %

SINTEF Norlab AS eier 2,50 %

Selsøyvik Havbruk eier 2,50 %

Rana Gruber eier  2,50 %

SINTEF Helgeland eier 2,50 %

Sniptind Holding AS eier 2,50 %

Haaland Holding eier 2,50 %

MBA Entreprenør eier 2,50 %

Søndre Helgeland Miljøverk eier 2,75 %

Nova Sea AS eier 3,50 %

Lovundlaks eier 2,50 %

STYRET I VITENSENTER NORDLAND

Styreleder: Torbjørn Aag

Styremedlem: Eva Monica Hestvik

Styremedlem: Thomas Andreassen

Styremedlem: Morten Einar Edvardsen

Styremedlem: Lillian Nærem

Styremedlem: Lisbeth Flågeng

Varamedlem: Janicke Kvernland

Varemedlem: Roger Lund

VEDTEKTER VITENSENTER NORDLAND AS

§ 1. Selskapets foretaksnavn

Selskapets navn er Vitensenter Nordland AS

§ 2. Forretningsadresse
Selskapet skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

§ 3. Selskapets virksomhet

Formålet med virksomheten er å drifte Vitensenter Nordland AS som et opplevelses- og læringssenter innen teknologi, naturvitenskap og matematikk spesielt rettet mot barn og ungdom. Herunder samarbeid med andre selskap og foretak med lignende virksomheter. Vitensenteret skal også medvirke til forskning og utdanning innen det interaktive formidlingsfelt.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene

§ 4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 3 750 000, fordelt på 3 750 aksjer pålydende NOK 1 000,-

§ 5. Styret

Vitensenter Nordland AS ledes av et styre på 4-6 personer med 2 vararepresentanter. Styret og styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styreleder og daglig leder i fellesskap har selskapets signatur

§ 6. Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret

§ 7. Generalforsamlingen

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Hver aksje gir en stemme.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være sendt til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8. Anvendelse av overskudd

Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

Etter aksjelovens §2-2(2) skal en ved selskapets oppløsning tildele overskudd og formue til undervisningsformål i Nordland.

Ansatte Vitensenter Nordland

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.
Ansatte Vitensenter Nordland

Om Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 13 regionale vitensentre i Norge.

Personvern

Denne personvernerklæringen skal belyse hvordan Vitensenter Nordland behandler dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bestiller tjenester hos oss.

Støttespillere

Vitensenteret skal være et møtested der barn, unge og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre.