KodeKunst

KodeKunst er en landsdekkende satsning der deltakerne produserer algoritmisk kunst ved hjelp av programmerbare sandskrivere fra Sisyphus Industries.

  • Antall: Inntil 25
  • Varighet: 30-120 (kan tilpasses)
  • Tidspunkt: På forespørsel
  • Målgruppe: 7. – 10.trinn + VGS
  • Fagområder: Kunst og håndverk, Naturfag, Matematikk

 

Hva skjer i dette læringstilbudet?

Gjennom blokkprogrammering eller python får deltakerne muligheten til å styre den lille metallkulen som beveger seg gjennom sanden.
Opplegget passer utmerket for barn fra mellomtrinnet og opp til videregående skole, og kan tilpasses deltakernes forkunnskaper gjennom både tematikk og programmeringsspråk.

 

Tilknytning til læreplan

“Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.”

5.-7. trinn:

Matematikk:

Kunst og håndverk:

Naturfag:

8.-10. trinn:

Matematikk – etter 8. trinn

Matematikk – etter 9. trinn

Matematikk – etter 10. trinn

Naturfag – etter 10. trinn

Videregående skole:

Matematikk – 1T

Matematikk – 1P

Fra Grunnleggende ferdigheter i faget:

Naturfag – VG1 SF

Fra Grunnleggende ferdigheter i faget:

Bestill her

Priser Vitensenter Nordland

Kontaktperson:

Jørgen Eivik Pedersen: [email protected]

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.