Fjell og mineraler

Berggrunnen i Nordland er utviklet gjennom et svært langt tidsrom, gjennom jordas urtid, oldtid og mellomtid fra 2.8 milliarder til 150 millioner år tilbake.

Dette har gitt oss store variasjoner i type bergarter, landskap og natur. Kollisjoner mellom kontinenter dannet mektige fjellkjeder, som med tiden ble tært ned og fjernet, har vært en del av de geologiske prosessene som har skapt Nordland. I løpet av de siste 2-3 millioner år har istider, landheving, og erosjon fra isbreer, elver, bølger, vær og vind formet landskapet slik det er i dag.

Høye, bratte fjelltopper, store vidder og frodige enger, langstrakte fjorder og daler, tusenvis av øyer og kilometerlange huler i undergrunnen er spor etter de geologiske prosessene som har pågått i uminnelige tider.

Gjenvinning av mineraler

I Rana blir 55 % av alt stål- skrap smeltet og resirkulert. Dette tilsvarer to Eiffeltårn hver uke!

Bergarter

I Nordland har vi både noen av de eldste og yngste bergartene i landet. I Vesterålen finner vi bergarter som er nær 2.8 milliarder år gamle, mens Andøya har de yngste bergartene som er funnet på norsk fastland, mellom 145-65 millioner år gamle.

Utvinning av mineraler

Visste du at en nordmann forbruker nesten 15 tonn mineraler og metaller hvert eneste år?