Bergarter

I Nordland har vi både noen av de eldste og yngste bergartene i landet. I Vesterålen finner vi bergarter som er nær 2.8 milliarder år gamle, mens Andøya har de yngste bergartene som er funnet på norsk fastland, mellom 145-65 millioner år gamle.

DE ELDSTE BERGARTENE

De eldste bergartene i Nordland ble dannet i urtiden, for 2,8 til 1,7 milliarder år siden, og tilhører grunnfjellet. Disse bergartene er blant de eldste i landet og består hovedsakelig av harde granitter og gneiser. I Lofoten og Vesterålen består det meste av berggrunnen av grunnfjell.  Vi finner også «vinduer» av grunnfjell som stikker opp gjennom yngre, overskjøvne  bergarter blant annet i Hamarøy, Tysfjord, Rombak/Skjomen, Salten og Helgeland. Disse stikker opp som høye, blankskurte og spisse fjell, som i dag er kjente landemerker i disse områdene.

Over grunnfjellet ligger yngre bergarter som ble dannet i jordas oldtid, før og under den kaledonske fjellkjedefoldningen for 500 – 420 millioner år siden. Det nord- amerikanske kontinentet (plate) kolliderte med det europeiske kontinentet og  havbunnen mellom kontinentene ble skjøvet over grunnfjellet og foldet og presset over hverandre under kollisjonen. Fjellene i Norge nådde da opp mot 8000 meter. Gjennom millioner av år ble fjellkjeden tæret ned, og restene ble transportert av is og elver ut til sokkelen der de ligger i dag. Dagens fjell er derfor bare «røttene» til den opprinnelig høye Kaledonske fjellkjede.

YNGRE BERGARTER

De mest vanlige yngre bergartene er forskjellige former av skifer/glimmerskifer samt kalkstein, dolomitt og marmor. Mange av de kjente malmforekomstene i Sulitjelma og Rana ligger i disse bergartene. Det samme gjør alle de mange grottene som finnes i Nordland. Slike bergarter som er rike på kalk og andre næringsrike mineraler, skaper også en frodig flora. Under fjellkjedefoldningen ble smeltebergarter som granitt og gabbro presset inn i de kaledonske bergartene. Slike granitter er særlig utpreget på Helgelandskysten.

De yngste bergartene i Nordland ble dannet i jordas mellomtid, for 170-120 millioner år siden. De finnes bare i et mindre område på Andøya. Her er det lag av kull og i disse finnes også fossiler, blant annet av en stor fiskeøgle. De samme bergartene fortsetter ut i sjøen og ut på sokkelen, og danner grunnlag for de olje – og gassforekomstene som er så viktige for Norge i dag. Andøya er det eneste området i Norge der kontinentalsokkelen går på land.