Utvinning av mineraler

Visste du at en nordmann forbruker nesten 15 tonn mineraler og metaller hvert eneste år?

I løpet av livet vil hver av oss forbruke nesten 500 kilo kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning vil altså forbruke 275 millioner tonn kobbermalm, det vil si minst 100 millioner tonn pr. generasjon. Det er ikke realistisk å tenke seg at vi de neste 50 år skal klare å utvinne den mengden kobber som vi faktisk forbruker i Norge.

Av gull forbruker vi kun 1 kg i løpet av et liv. Men siden gullmalmer er mye fattigere enn kobbermalmer, er mengden berg som må sprenges og knuses mye større. Nesten to milliarder tonn berg må knuses for å tilfredsstille hver norsk generasjons behov. Det tilsvarer et ti kilometer dypt hull på størrelse med ti fotballbaner! Omtrent like mye forbruker hver generasjon av pukk og grus, som går til veg, jernbane og betong.