Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.

Tema: Programmering
Årstrinn: 5- 7. klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet.

Priser skole og barnehage

 

Spike Prime er en utmerket mulighet til å jobbe med programmering og problemløsning på mellomtrinnet. Elevene får arbeide sammen om å bygge en effektiv konkurranserobot, og underveis i prosessen skal de systematisk teste og forbedre programmer, bruke designprosessen til å utvikle en løsning for å fullføre oppdrag, samtidig som de utvikler ferdigheter knyttet til samarbeid og sine egne fremtidige karrierer.

Tilknytning til læreplan:

Naturfag etter 7. trinn – NAT0007:

  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
  • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får tegne sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Kreativ programmering

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.