Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.

Tema: Programmering
Årstrinn: 5- 7. klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet.

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Spike Prime er en utmerket mulighet til å jobbe med programmering og problemløsning på mellomtrinnet. Elevene får arbeide sammen om å bygge en effektiv konkurranserobot, og underveis i prosessen skal de systematisk teste og forbedre programmer, bruke designprosessen til å utvikle en løsning for å fullføre oppdrag, samtidig som de utvikler ferdigheter knyttet til samarbeid og sine egne fremtidige karrierer.

Tilknytning til læreplan:

Naturfag etter 7. trinn – NAT0007:

  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

  • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
  • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Fordypning i formidlingsopplegget Lydlab

LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? Ta med klassen på Vitensenteret og la elevene få utfolde seg med lyd til video.