Kjemien i brus

Bli med til vitensenteret og la elevene utforske og skape gjennom hands-on eksperimenter! Her vil de dykke inn i kjemiske reaksjoners verden, avdekke mysteriet bak surhetsmålinger og utføre spennende eksperimenter som beriker deres læringsopplevelse.

Tema: Kjemi
Årstrinn: 5.-7.trinn
Varighet: 90 minutter (kjemien i brus) + 90 minutter (laging av etiketter)
Antall elever: maksantall 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men også tas med ut i distriktet

 

Hva kan dere forvente?
I dette opplegget får elevene jobbe utforskende og kreativt når de skal lage sin helt unike brus. Gjennom hands-on eksperimenter vil elevene få kjennskap til kjemiske reaksjoner og oppdage hemmelighetene bak surhetsgradsmålinger. Som den siste prikken over i-en får elevene muligheten til å uttrykke sin kunstneriske side ved å designe egne etiketter til den ferdige brusen.

Kompetansemål:

Naturfag etter 7.trinn:
– stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener.
– utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem.
– designe og lage et produkt basert på brukerbehov.
– bruke partikkelmodellen og forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser.

Kunst og håndverk etter 7.trinn
– bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

 

Forarbeid
Elevene blir delt i grupper på 2-3 når de kommer til vitensenteret. Læreren bestemmer gruppene på forhånd, og hver gruppe må ta med seg en tom halvlitersflaske med kork og uten etikett.
Vitensenter Nordland bør bli informert dersom det er allergier blant elevene i klassen.

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.