Kom og opplev vårt unike planetariet!

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får tegne sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.

Tema: Astronomi
Årstrinn: Barnehage, 1.-4.trinn, 5.-7.trinn
Varighet: 60- 90 minutter
Antall elever: maksantall 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Hva kan dere forvente?
På Vitensenteret møter de minste barna Orion, Luna eller Stjernestøv som tar de med på en reise ut i verdensrommet. Alle årstrinn får utforsket stjernehimmelen, månen og solsystemet ved å dra på en reise inni vårt spektakulære planetariet. Etter reisen får elevene tegne sin egen planet som de får 3D- skannet, slik at de får oppleve planeten som en del av verdensrommet inne i planetariet. Etter selve opplegget blir det videre mulighet til å utforske jorden og universet i Earth and Beyond- området.

Kompetansemål:

Barnehage:
Mål fra rammeplanen
– Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
– oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.

Barnehageloven
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehagelovens § 2).

 

Kunnskapsløftet 1.-4.trinn:
Tilknytning til læreplan i naturfag

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Naturfag etter 2.trinn:

-Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

-Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring

Naturfag etter 4.trinn:

– Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

 

Kunnskapsløftet 5.-7.trinn:
Tilknytning til læreplan i naturfag:

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Naturfag etter 7.trinn:

-Beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda.

-Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet.

 

Forarbeid barnehage:
Se filmen hvor Paxi forteller om ulike ting i verdensrommet, og samtal rundt dette: https://www.youtube.com/watch?v=58uMGhPrTpE

 

Forabeid 1.-4.klasse:
Se filmen fra den første månelandingen i 1969: https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A

Samtal om hvordan elevene tror det var å komme på månen som de første menneskene, og knytt eventuelt oppgaven opp mot høytlesning om den første månelandingen.

 

Forarbeid 5.-7-trinn:
Se filmen om verdensrommet: https://www.youtube.com/watch?v=K0oKAWnLTBg. Samtal om filmen.

 

Etter besøket i Vitensenteret kan det være en ide å gjennomføre en stjernekveld der barna kan gjenfortelle historiene de hørte, gjerne for foreldrene sine.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Bli kjent med Spike Essential

Møt vennene Leo, Daniel, Maria og Sofie, og hjelp dem med å få karusellen til å snurre slik at de får en morsom opplevelse på tivoliet.