Kom og opplev vårt unike planetariet!

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får laget sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.

Tema: Astronomi
Årstrinn: Barnehage, 1.-4.trinn, 5.-7.trinn
Varighet: 60- 90 minutter
Antall elever: maksantall 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland

Priser skole og barnehage

Bestilling

 

Hva kan dere forvente?
På Vitensenteret møter de minste barna Orion, Luna eller Stjernestøv som tar de med på en reise ut i verdensrommet. Alle årstrinn får utforsket stjernehimmelen, månen og solsystemet ved å dra på en reise inni vårt spektakulære planetariet. Etter resien får elevene tegne sin egen planet som de får 3D- skannet, slik at de får oppleve planeten som en del av verdensrommet inne i planetariet. Etter selve opplegget blir det videre mulighet til å utforske jorden og universet i Earth and Beyond- området.

Kompetansemål:

Barnehage:
Mål fra rammeplanen
– Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
– oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.

Barnehageloven
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehagelovens § 2).

 

Kunnskapsløftet 1.-4.trinn:
Tilknytning til læreplan i naturfag

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Naturfag etter 2.trinn:

-Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

-Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring

Naturfag etter 4.trinn:

– Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

 

Kunnskapsløftet 5.-7.trinn:
Tilknytning til læreplan i naturfag:

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Naturfag etter 7.trinn:

-Beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda.

-Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet.

 

Forarbeid barnehage:
Se filmen hvor Paxi forteller om ulike ting i verdensrommet, og samtal rundt dette: https://www.youtube.com/watch?v=58uMGhPrTpE

 

Forabeid 1.-4.klasse:
Se filmen fra den første månelandingen i 1969: https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A

Samtal om hvordan elevene tror det var å komme på månen som de første menneskene, og knytt eventuelt oppgaven opp mot høytlesning om den første månelandingen.

 

Forarbeid 5.-7-trinn:
Se filmen om verdensrommet: https://www.youtube.com/watch?v=K0oKAWnLTBg. Samtal om filmen.

 

Etter besøket i Vitensenteret kan det være en ide å gjennomføre en stjernekveld der barna kan gjenfortelle historiene de hørte, gjerne for foreldrene sine.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.