Mikroplast

Elevene skal i dette opplegget følge plast fra makro til mikro, kartlegge kilder til mikroplast, og undersøke og analysere prøver med filtersystemer og fluoriserende lys.

Tema: Naturfag
Årstrinn: 8. – 10.trinn
Varighet:
90 minutter
Antall elever: maksimalt 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet.

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer,
    Drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
  • Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • gi eksempler på og Drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
  • gi eksempler på dagsaktuell forskning og Drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
  • Sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og Beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

Forarbeid som kan gjøres før besøket på vitensenteret:

Se gjerne filmen «Mikroplast over alt» fra NRK-skole

Lenke til filmen: https://www.nrk.no/skole-deling/24515

 

BESTILL HER

 

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,
Hjerte

Sirkulasjonssystemet

Elevene skal i dette opplegget bli nærmere kjent med sirkulasjonssystemet gjennom praktiske oppgaver. Opplegget avsluttes med dissekering av hjerte og samtaler rundt livsstil og helse.

Problemløsning i matematikk

Oppdag ulike strategier for å løse ulike oppgaver i matematikk! Praktisk læring som fremmer motivasjon og mestringsfølelse og selvtillit i faget.

KodeKunst

KodeKunst er en landsdekkende satsning der deltakerne produserer algoritmisk kunst ved hjelp av programmerbare sandskrivere fra Sisyphus Industries.