Micro:bit 2

Micro:bit 2

Programmering med micro:bit for de som har hatt micro:bit 1. Vi utforsker og tar i bruk ulike sensorer på micro:bit.

Tema: Programmering
Årstrinn: Ungdomsskole
Varighet: 2 timer
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen

Motiverende og relevant læring for de som har hatt Superbit, eller Micro:bit 1.  Elevene får utforske hvordan micro:bit kan kobles til forskjellig tilbehør og sensorer som gjør at man kan utvikle mange spennende prosjekter.

Tilknytning til læreplaner

Matematikk etter 8.trinn: utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

Matematikk etter 9.trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Matematikk etter 10.trinn: Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering.

Naturfag etter 10.trinn:

– utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker.

– bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.

Kompetansemål matematikk 1T:
– formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning

Vitensenter Nordland tilbyr et pedagogisk opplegg der barna får jobbe med enkel programmering og lære mer om humlenes liv.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.