LydLab

Har du noen gang blitt fascinert eller giret av musikken når du ser film? Ta med klassen på Vitensenteret og la elevene få utfolde seg med lyd til video.

  • Antall: Inntil 30 elever
  • Varighet: ca. 105 min.
  • Tidspunkt: På forespørsel og ledig kapasitet ibookingkalender
  • Målgruppe: 7. – 9.trinn
  • Fagområder: Musikk, Kunst og håndverk, Naturfag

 

Hva skjer i dette læringstilbudet?

I samarbeid med Equinor Morgendagens helter, inviterer vi klasser på 7.-9. trinn til et helt nytt tilbud våren og høsten 2023.

Klassen din kan bli med og skape magi mellom lyd og bilder når dere får muligheten til å programmere musikk til filmklipp i koderommet på Vitensenteret.

Ved bruk av musikkverktøyet Soundtrap vil elevene kunne lage komposisjoner for å lydsette et filmklipp. Med nærmest frie tøyler til verktøyene vil elevene få jobbet kreativt, samarbeide, programmere og presentere for hverandre.

Om du er lærer og har noen spørsmål om LydLab, tar du kontakt med Jørgen:

Bestill Lydlab

 

Tilknytning til læreplan

5.-7. trinn
Musikk: kompetansemål
– Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
– Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk.

Naturfag: kompetansemål
Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

8.-10. trinn
Kunst og håndverk: kompetansemål 
Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Musikk: kompetansemål 
– Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
– Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
– Lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat

Samarbeid

Tilbudet er utviklet av VilVite i samarbeid med Equinor Morgendagens helter.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.