Hva er nordlys?

Hva er Nordlys?

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Det ligner litt på det som skjer i et lysstoffrør. Fargene gjenspeiler hvilke gasser som finnes der oppe. Den gulgrønne fargen som særpreger nordlyset kommer fra oksygen. Det røde skyldes også for det meste oksygen, men nitrogen bidrar også.

Det fiolette vi ofte ser i nedkant av nordlyset kommer fra nitrogen, og det samme gjelder det meste av det blå. Kilden for de elektriske partiklene er sola, og forholdene på sola avgjør om vi får nordlys. Partiklene strømmer ut fra sola, noen av dem fanges inn av jordas magnetfelt og finner veien ned til polområdene langs magnetfeltet.

 

Når og hvor kan man se Nordlys?

Det er sjeldent å se nordlys før det blir kveld, selv i mørketida.  vi forbinder det med vinter, men nordlyset er der hele året. Himmelen må være ganske mørk for at vi skal kunne se det.

I Nord- Norge er det i praksis begrenset fra september til midten av april.

Hindringer for å se nordlys er: skydekke, fullmåne og lysforurensning fra tettbygde strøk.

Nordlyssonen går over Nord-Skandinavia, over Island og sydspissen av Grønland, gjennom det nordlige Canada, over Alaska og langs nordkysten av Sibir. Kysten av Troms og Finnmark ligger der hvor hyppigheten er aller størst. Nord-Norge på grunn av sin greie tilgjengelighet og milde vinterklima er tiltrekkende for mennesker som ønsker å se dette himmelfenomenet.

Nordlys forekommer både nord og syd for nordlyssonen, men mindre hyppig jo lenger vekk fra den man kommer.

Omkring den sydlige magnetpol har vi en helt tilsvarende sone. Men dette ‘sydlys’ sees stort sett bare fra Antarktis og havområdene omkring.

Nordlys på Vitensenteret

På Vitensenter Nordland har vi en nordlysfilm som kan vises i vårt planetarium. Ønsker din gruppe å se nordlysfilmen ved et besøk hos oss så gjerne ta kontakt.

Mer informasjon om Nordlys

Les mer om Nordlys på Nord-Norsk Vitensenter sin sider om Nordlys.