Tannkremmysteriet

I dette opplegget får elevene bli kjent med elefanten Elefantidae, og gjennom enkle kjemiforsøk skal de hjelpe Elephantidae med finne koden til skrinet der den siste ingrediensen til å lage elefanttannkrem ligger.

Tema: Kjemi
Årstrinn: 1.-4.klasse
Varighet: 60 – 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

Priser skole og barnehage

Bestilling

 

Bli kjent med Elephantidae og hjelp henne med å løse ulike utfordringer ved hjelp av utforsking, sansing og utprøving. Dette er et opplegg der elevene får bli kjent med egenskaper til ulike stoffer, og bruke egne forkunnskaper og naturfaglige begreper for å forklare det de har prøvd ut. Ved å løse ulike oppgaver, finner elevene til slutt en kode som gjør at de får åpnet skrinet der Elephantidae har lagt den siste ingrediensen til tannkremen.

Tilknytning til læreplan i naturfag:

Kompetansemål etter 2. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

– undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.

– presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem.

– utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

 

Underveisvurdering

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å la elevene leke, undre seg og bruke sansene sine i arbeidet med å lære faget. Læreren skal legge til rette for varierte arbeidsmåter i naturen og på andre læringsarenaer.

 

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.