Problemløsning med Spike Essential

Her får elevene utvikle kreative løsninger gjennom prøving og feiling, mens de samarbeider om å løse meningsfulle og engasjerende oppgaver.

Tema: Programmering
Årstrinn: 1.-4.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

 

Spike Essential er en utmerket mulighet til å jobbe med programmering og problemløsning på småtrinnet. Elevene får jobbe med hverdagslige temaer, blir kjent med små minifigurer med ulike personligheter, samt bruker LEGO klosser og programmering til å løse ulike oppgaver gjennom historiefortelling.

Tilknytning til læreplan i naturfag:

Naturfag etter 2.trinn:

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
  • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Naturfag etter 4.trinn:

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 2.trinn:

  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn – MAT0004:

  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kontaktskjema - skole og barnhage

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning

Vitensenter Nordland tilbyr et pedagogisk opplegg der barna får jobbe med enkel programmering og lære mer om humlenes liv.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.