Problemløsning med Spike Essential

Her får elevene utvikle kreative løsninger gjennom prøving og feiling, mens de samarbeider om å løse meningsfulle og engasjerende oppgaver.

Tema: Programmering
Årstrinn: 1.-4.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

Priser skole og barnehage

Bestilling

 

Spike Essential er en utmerket mulighet til å jobbe med programmering og problemløsning på småtrinnet. Elevene får jobbe med hverdagslige temaer, blir kjent med små minifigurer med ulike personligheter, samt bruker LEGO klosser og programmering til å løse ulike oppgaver gjennom historiefortelling.

Tilknytning til læreplan i naturfag:

Naturfag etter 2.trinn:

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
  • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Naturfag etter 4.trinn:

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 2.trinn:

  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn – MAT0004:

  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.