Problemløsning med Spike Essential

Her får elevene utvikle kreative løsninger gjennom prøving og feiling, mens de samarbeider om å løse meningsfulle og engasjerende oppgaver.

Tema: Programmering
Årstrinn: 1.-4.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Spike Essential er en utmerket mulighet til å jobbe med programmering og problemløsning på småtrinnet. Elevene får jobbe med hverdagslige temaer, blir kjent med små minifigurer med ulike personligheter, samt bruker LEGO klosser og programmering til å løse ulike oppgaver gjennom historiefortelling.

Tilknytning til læreplan i naturfag:

Naturfag etter 2.trinn:

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem
  • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser

Naturfag etter 4.trinn:

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

Matematikk etter 2.trinn:

  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Matematikk etter 4.trinn – MAT0004:

  • lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kontaktskjema - skole og barnhage

Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet
Eksperimenter på Vitensenteret

Tannkremmysteriet

I dette opplegget får elevene bli kjent med elefanten Elefantidae, og gjennom enkle forsøk skal de hjelpe Elephantidae med finne koden til skrinet der den siste ingrediensen til å lage elefanttannkrem ligger.
Skyggebyen

Skyggebyen

I dette opplegget får elevene oppleve magien med lys og skygger når klassen skal lage en skyggeby i fellesskap. Elevene får tegne og utforme bygg, samt leke kreativt og skapende med materialenes ulike egenskaper.