Kom og opplev vårt unike planetariet!

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Elevene får også reise til sin egen planet som de har tegnet selv som en del av undervisningsopplegget.

Tema: Astronomi
Årstrinn: 1.-4.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland

På Vitensenteret møter barna Orion, Luna eller Stjernestøv som tar de med på en reise ut i verdensrommet. Stjernehimmelen, månen og solsystemet er noe av det som skal utforskes inni vårt spektakulære planetariet. Etterpå får barna tegne sin egen planet som de til slutt får oppleve som en del av verdensrommet inne i planetariet. Det blir også mulighet til å utforske de ulike modellene i Earth and Beyond- området.

 

Tilknytning til læreplan i naturfag:

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori.

Naturfag etter 2.trinn:

-Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

-Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring

Naturfag etter 4.trinn:

– Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

Forarbeid

Se filmen hvor Paxi forteller om ulike ting i verdensrommet, og samtal rundt dette. https://www.astromaria.no/2020/10/13/verdensrommet-for-barn-paxi/

Etterarbeid

Etter besøket i Vitensenteret kan det være en ide å gjennomføre en stjernekveld der barna kan gjenfortelle historiene de hørte, gjerne for foreldrene sine.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.