Bli kjent med Spike Essential

Møt vennene Leo, Daniel, Maria og Sofie, og hjelp dem med å få karusellen til å snurre slik at de får en morsom opplevelse på tivoliet.

Målgruppe: De eldste elevene i barnehagen
Tema:  Programmering
Varighet: ca. 60- 90 min
Antall barn: maks 20
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

Priser skole og barnehage

Bestilling

 

Kom å møt vennene Leo, Daniel, Maria og Sofie! Gjennom lek, utforsking og problemløsning får barna bli kjent med legofigurene og hjelpe dem med å kode et program som gjør at vennene får testet og forbedret karusellen på tivoliet. Vi jobber med viktige ferdigheter som undring, utforking, samarbeid og problemløsning. Spike Essential er enkel å programmere og skaper engasjement hos barn. Kom til oss for en morsom, lærerik og utforskende opplevelse!

 

 

Rammeplanmål

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal bidra til at barna – får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
Personalet skal – utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Antall, rom og form
Barnehagen skal bidra til at barna – leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Personalet skal – bruke digitale verktøy og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning

 

Forarbeid
For å øke mestringsfølsen hos barna er det lurt å øve på å bygge lego etter en byggeinstruksjon.

 

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Bli med på en spektakulær utforskning av verdensrommet på Vitensenter Nordland! Elevene vil bli forbløffet av vårt eget univers, og de får til og med muligheten til å designe sin egen planet, som deretter blir skannet og presentert inne i planetariet

Utforsking i grotta sammen med den sjarmerende edderkoppen Aranea

Møt den arbeidsomme edderkoppen Aranea og bli med på en spennende tur i vår mystiske grotte. Etter grotteturen får barna studere ulike insekter i stereolupe, for så å jobbe kreativt med å lage egne magiske småkryp.