Samarbeidspartnere

Uten våre gode samarbeidspartnere, som bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse til Vitensenteret, hadde dette ikke vært mulig.

Samarbeidspartnere

Andre gode støttespillere

Gode samarbeidspartnere og sponsorer bidrar med økonomiske ressurser og kompetanse, slik at Vitensenter Nordland kan løse sitt samfunnsoppdrag.

De viser sitt samfunnsengasjement gjennom å være med og bidra til et godt tilbud for barn og unge, skoler og familier – et tilbud som bidrar til å sikre samfunnet framtidig kompetanse og rekruttering.

Takk for at dere investerer i framtiden!

 

Støtt Vitensenteret

Vil du være med på å støtte Vitensenter Nordland og bidra til å gi barn og unge en spennende og lærerik opplevelse?