Norges kuleste klasserom og Livets tre i NILs årbok

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) har sin årbok trukket frem Koderommet og Livets tre.

NILs årbok feirer de beste jobbene utført av interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL® i Norge. Og vi er veldig fornøyde med å bli løftet frem her.

Koderommet – Norges kuleste klasserom

Høsten 2020 fikk Tønder og Haltenbanken Bergen, av Equinors Morgendagens helter-program, i oppdrag å utvikle et helhetlig konsept og designløsninger for flere undervisningsrom for koding som skulle implementeres ved ulike regionale vitensentre i Norge. Koderommene skulle være en utvidelse av undervisningsprogrammet Kodekraft som tilbys gratis til 9. og 10. trinn over hele landet. Målet med koderommene er å tilby et lavterskeltilbud, der alle, uansett alder og kunnskapsnivå, skal få muligheten til å lære mer om programmering ved å besøke et vitensenter.

Les mer i årboken til NIL

Livets tre – starten på et vitensenter

Når du besøker Vitensenter Nordland i Mo i Rana inviteres du inn til en interaktiv og utforskende dialog med fokus på matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom samskapende læring med flere, eller som en utforskende egenaktivitet. Signed By Sensa kom inn i prosjektet sammen med Tanken Arkitektur i oppstarten i 2019 og ble med inn i en svært engasjert prosjektgruppe fra Kunnskapsparken Helgeland. Før Signed By Sensa ble engasjert var prosesser som finansiering og pedagogiske temaer påstartet og lokalisering avklart.

Hovedvekten av de mindre installasjonene i senteret er utviklet, produsert og levert av Science Projects i London i samarbeid med Kunnskapsparken, der interiørarkitekt har fungert som sparringspartner. I tillegg til konseptutvikling, planløsninger og overflater har interiørarkitekt bistått Vitensenteret med design av butikkinnredning, resepsjon, grafisk design i utstillingene, logoer for områdene, belysningsplaner samt detaljering av flere av de største installasjonene og områdene i senteret som Sanserommet, Abacus og «Livets tre»

Les mer i årboken til NIL

 

 

Barnas ingeniørdag 22. Oktober

Velkommen til Barnas Ingeniørdag 2022. Vi gleder oss til en dag med spennende aktiviteter.

FIRST® LEGO® League Helgeland 2022

Velkommen til FIRST® LEGO® League Challenge og FIRST® LEGO® League Explore til høsten. Nytt av året er at Vitensenteret kan tilby Explore turnering, et tilbud for de som er 6 - 9 år i tillegg til Challenge turnering som er for de som er 10 -16 år.

Forskningsdager 2022, 21. Sept -2. Okt.

Hav er tema for Forskningsdagene 2022. Mange i Norge er glade i havet. Nå vil vi at enda flere skal få kunnskap om - og bli opptatt av det.

Høstferie og åpning av nytt LEGO® rom i samarbeid med Morgendagens Helter. 12. Oktober – 16. Oktober.

Det er høstferie og vi gleder oss til besøk. Det vil være ulike aktiviteter på senteret og vi kan ønske velkommen til åpning av et nytt rom på Vitensenteret. Det blir i tillegg fri inngang for alle Morgendagens helter (barn og ungdom opp til 17 år).