Innovasjon og kreativitet i fokus: Designkonkurranse for 8. Trinn