Bli en ferieforsker på Vitensenteret – tilbud til 2. – og 3. trinn