Balansekunst – NVE gjennom hundre år/ 11 okt. – 7 nov.