Lærerkurs: Micro:Bit (5. trinn – VGS)

Introduksjonskurs til blokkbasert programmering med micro:bit og Microsoft MakeCode.

Vi tilbyr et inspirerende, praktisk og aktivt kurs i blokkbasert programmering som er forankret i Kunnskapsløftet 2020. Gjennom ulike oppgaver med micro:bit og bit:bot lærer du grunnleggende blokkprogrammering med Microsoft MakeCode. Ingen forkunnskaper kreves. 

 

Målgruppe: Passer for lærere som underviser fra 5. trinn til VGS, som vil starte med programmering på en god og fleksibel plattform.

 

Tema: Programmering for nybegynnere
Varighet: 3 timer (kan tilpasses)
Antall lærere: 20 stk.
Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland eller skolebesøk

 

Innhold:

  • Hva er programmering, og hvorfor trenger vi det?
  • Analog programmering
  • Blokkprogrammering i makecode
  • Programmering av micro:bit
  • Programmering av Bit:Bot
  • Programmering av sensorer

 

Tilknytning til læreplanen:
5.til 7. klasse

Mål fra K2020:

Naturfag etter 7.trinn: Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

 

Matematikk:

Etter 5.trinn: Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer.

Etter 6.trinn: Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.

Etter 7.trinn: Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett.

8.til 10. klasse

Mål fra K2020:

Naturfag etter 10.trinn: Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.

 

Matematikk:

Etter 8.trinn: Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

Etter 9.trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering

Etter 10.trinn: Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering

 

Valgfag programmering:

  • gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og andres koder.
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse.
  • analysere.problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for.hvordan noen av delproblemene kan løses med programmering.
  • utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter.

 

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.

Kontakt oss

Har du noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.