Skog og skogbruk

Nordland har et stort skogsområde på 4511 kvadratkilometer, og av dette er omtrent halvparten barskog og litt mer enn dette er løvskog. Denne løvskogen består hovedsakelig av bjørk.

Skog og skogbruk er viktige næringer i Nordland for flere årsaker:

  1. Økonomisk bidrag: Skogbruk bidrar til økonomien i Nordland ved å generere inntekter gjennom salg av trevirke og andre produkter, og ved å skape arbeidsplasser i skogbruket og relaterte industrier.
  2. Kulturell betydning: Skogbruk har en lang historie i Nordland, og er en del av regionens kulturarv. Dette gir også muligheter for turisme og reiseliv knyttet til skogbruk og friluftsliv.
  3. Bærekraftig forvaltning: Nordland har et godt rykte for å drive bærekraftig skogbruk, og det er viktig å videreføre dette for å sikre skogen for fremtiden.
  4. Matproduksjon: Skogen gir viktige ressurser som trevirke, biomasse, bær, sopp, og mat for dyrene i skogen.
  5. Innovasjon og teknologiutvikling: Skogbruk gir muligheter for å utvikle nye teknologier og metoder for å øke produktiviteten og redusere kostnadene.
  6. Klima og miljø: Skog spiller en viktig rolle i klimaregulering, vannkvalitet, biologisk mangfold og er en viktig karbonlager.

Disse faktorene kombinert gjør at skog og skogbruk er viktige næringer for økonomisk utvikling, matproduksjon, kulturarv, bærekraft, innovasjon og klima- og miljø i Nordland.

Les mer hos Statsforvalteren i Nordland

Besøk oss

Vitensenter Nordland ligger ved den flotte bydelen Moholmen i Mo i Rana. Vi ligger idyllisk til innerst i Ranfjorden. Vitensenter Nordland er samlokalisert med Helgeland Museum og har felles resepsjon og butikk.