Nordland blir til – Geologi og naturhistorie. Foredrag og presentasjon av den nye boken, 8. Desember