Vi søker formidler/pedagog innen realfag i 100 % stilling