Velkommen til LEGO® kodedager på Vitensenteret lørdag 23. og søndag 24. april.