Micro:bit 1

Micro:bit 1

Vi eksperimenterer og lærer grunnleggende programmering med micro:bit og robotbilen bit:bot.

Programmering med micro:bit skal inspirere! Micro:bit er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene  kunnskap  og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Elevene får utforske hvordan de kan programmere en to- hjuls robot som heter bit:bot, til å blant annet kjøre en løype.

Målgruppe: Ungdomstrinn
Tema: Programmering
Varighet: 2 timer
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

Tilknytning til læreplaner

Matematikk etter 8.trinn: utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.

Matematikk etter 9.trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Matematikk etter 10.trinn: Utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering.

Naturfag etter 10.trinn:

– utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker.

– bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.

Elever som deltar på Forskerfabrikken hos Vitensenter Nordland

Vi tilbyr opplegg for Ungdomsskole

Gjennom lekende læring får besøkende eksperimentere med matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Nyhet! Kodekraft – et gratis digitalt undervisningsopplegg i programmering for elever på 9 -10 trinn

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9 -10. trinn.