Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.

Elevene får bruke sin kreativitet og jobbe med programmeringsspråket Scratch. Mønsteret som de har laget får de trykke på et handlenett, eller kanskje de tar med seg tekstiler hjemmefra som de ønsker å pynte med mønster som de har designet selv.

Tema: Kunst og programmering
Årstrinn: 5-7.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksantall 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

Priser skole og barnehage

Bestill her

 

Tilknytning til læreplan:

Matematikk

  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
  • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Naturfag

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Kunst og håndverk

  • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
  • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Forarbeid- og etterarbeid: Opplegget bygger på grunnleggende kjennskap til geometri og programmering. På forhånd bør de ha snakket om rotasjon og vinkelsummen til ulike geometriske figurer. Det ligger mange fine oppgaver på Lær Kidsa Koding: https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/snurrige_figurer/snurrige_figurer. Disse er fine å bruke både til for- og etterarbeid.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Planetverksted

Kreativt planetverksted

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet. Elevene får se og oppleve vårt eget univers, i tillegg til at de får tegne sin egen planet som blir 3D skannet og vist inne i planetariet.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
Aktiviteter på koderommet på Vitensenteret

Problemløsning med Spike Prime

Elevene blir introdusert for ulike oppgaver som Spike Prime skal løse. De lærer gradvis det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter.