Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.

Elevene får bruke sin kreativitet og jobbe med programmeringsspråket Scratch. Mønsteret som de har laget får de trykke på et handlenett, eller kanskje de tar med seg tekstiler hjemmefra som de ønsker å pynte med mønster som de har designet selv.

Tema: Kunst og programmering
Årstrinn: 5-7.klasse
Varighet: 90 minutter
Antall elever: 25

Periode: Hele året
Sted: Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i distriktet

 

Tilknytning til læreplan:

Matematikk

  • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
  • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Naturfag

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Kunst og håndverk

  • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
  • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

 

Forarbeid- og etterarbeid: Opplegget bygger på grunnleggende kjennskap til geometri og programmering. På forhånd bør de ha snakket om rotasjon og vinkelsummen til ulike geometriske figurer. Det ligger mange fine oppgaver på Lær Kidsa Koding: https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/snurrige_figurer/snurrige_figurer. Disse er fine å bruke både til for og etterarbeid.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.