Skaperskolen – Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet?

Det er stor interesse for skaperskolen. Nå tilbys det tre digitale lærerkurs som hvert har et tema innenfor skaperskolen.

Best utbytte får du om du følger hele kursrekken, samt prøver ut opplegg fra skaperskolen.no mellom hvert kurs.

Hvem passer kursene for?

Kursene passer for lærere som ønsker en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, er nysgjerring på hvordan lærere kan ta med seg skaperverkstedet inn i klasserommet, eller lærere som har testet ut skaperverksted litt, og ønsker seg mer inspirasjon og påfyll. Hovedmålgruppen for kursene er naturfag og kunst og håndverkslærere 1.–10. trinn, men kan også passe for andre fagfelt.

Påmelding

Kursene foregår på Zoom, og invitasjon til kurset, samt informasjon og kursmateriell sendes på e-post.

Ønsker du å delta på ett eller flere av kursene meld deg på her:

https://nettskjema.no/a/skaperskolenkurs ​

Onsdag 17. mars kl. 12–15
Tema: Planlegging og gjennomføring

Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber i et skaperverksted. Kurset gir en innføring i noen verktøy for å strukturere timen og introduksjon til hvordan man planlegger en skaperverkstedstime. Du får se eksempel på hvordan lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor, nødvendig forkunnskaper og kommer i mål med opplegget.

Torsdag 15. april kl. 12–15
Tema: Dokumentasjon og læring i et skaperverksted

Aktivtetene i skaperverkstedet kjennetegnes av at elevene kan ta mange valg gjennom skaperprosessen og at elevstemmen kommer tydelig frem i sluttresultatet. Hvordan kan man ivareta denne tankegangen også i dokumentasjon av læring i et skaperverksted? På dette kurset skal vi se på hva elevene lærer i et skaperverksted og hvordan lærer gjøre elevene bevisst på egen utvikling og læring.

Tirsdag 11. mai kl. 12–15
Tema: Fra klasserom til skaperverksted: lærer- og elevroller

Et skaperverksted fører til endringer i både lærer- og elevrollen, og mange kan oppleve skaperverkstedet som noe kaotisk de første gangene. Dette kurset ser på hvilke ferdigheter elever trenger å meste i et skaperverksted, og hvordan lærer kan jobbe med elevene for å gjøre dem klare til å jobbe i åpne og skapende prosesser. Kurset tar også for seg hvordan skaperskolen kan bidra til god klasseromsledelse og gode relasjoner gjennom å møte elevenes behov.

 

Hva er skaperskolen?

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig.

Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. Skaperskolen utvikler også egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen. Gjennom skaperfestivaler møter elevene kreativitet og skaperglede i alle fasonger. Her på skaperskolen.no får du som lærer tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole.

Naturfagsenteret og vitensentrene har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til det treårige prosjektet Skaperskolen.

 

Barnas Vinterlys på Vitensenter Nordland – utsatt – ny dato kommer

Bli med inn i en magisk verden.

Vi har ansatt Geir Bjørkøy som daglig leder

Geir Bjørkøy har mer enn 20 års erfaring med vitenskapelig forskning og formidling, og kommer fra stilling som professor ved NTNU (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet).

Nysgjerrigper-konkurransen

Nysgjerrigpers forskningskonkurranse er for elever på 1.-7. trinn. Elever forsker på hva de vil og sender inn forskningsrapporten. Vinnerne får 30 000 kroner!

Vil du bli Vitenvert?

Nå søker vi etter Vitenverter som kan jobbe i helger, ettermiddager og skolefridager gjennom hele året. Vi søker engasjerte medarbeidere som vil yte god service og som trives i aktiviteter med barn og ungdom og besøkende.